ElkFatura

illerbazinda

Etkinlikler

Ekim 2015
P S Ç P C C P
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Elektrik Piyasası Kanunu

Kanun No Kabul Tarihi Açıklama Durum Belge
Toggle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ( 1 )
6446 14/03/2013 Elektrik Piyasası Kanunu Son Hali Detay
Toggle 6408 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair ( 1 )
31.01.2013 28545 6408 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik Detay
Toggle Elektrik Dağıtım Ayrıştırma Usul ve Esaslar ( 1 )
4019 12.09.2012 Elektrik Dağıtım Ayrıştırma Usul ve Esaslar Usul ve Esaslar Detay
Toggle Elektrik Piyasası Kanunu ( 6 )
4628 20.02.2001 Elektrik Piyasası Kanunu (Bu kanun; 6446 sayılı kanunla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dönüştürülmüştür.) Eski Hali Detay
6353 04.07.2012 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişiklik Detay
6338 29.06.2012 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Değişiklik Detay
6352 02.07.2012 Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Değişiklik Detay
6322 15.06.2012 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Değişiklik Detay
5307 02.03.2005 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 6 ncı maddesi Değişiklik Detay
Toggle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ( 4 )
5346 10.05.2005 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Son Hali Detay
6353 04.07.2012 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişiklik Detay
28433 06.10.2012 06/10/2012 tarihli ve 28433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı Anayasa Mahkemesi Kararı Detay
28842 05.12.2013 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Detay