Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr Total Oil Türkiye Anonim Şirketi Aliağa Tesisi Depolama Tarifesi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1981 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1981
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 05/05/2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur. 24/04/2017 EK: Total Oil Türkiye Anonim Şirketi Aliağa Tesisi Depolama Tarifesi ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Mon, 24 Apr 2017 13:20:19 +0200
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Ceyhan Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi Değişikliği Başvurusu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1980 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1980
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 03/05/2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

İletim tesisi ve iletim tesisi ile bağlantılı lisanslı depolama tesislerinden hizmet alan kişilere duyurulur.

20/04/2017 EK: Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Ceyhan Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi Değişikliği Başvurusu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 20 Apr 2017 16:35:26 +0200
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi Değişikliği Başvurusu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1979 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1979
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 03/05/2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

İletim tesisi ve iletim tesisi ile bağlantılı lisanslı depolama tesislerinden hizmet alan kişilere duyurulur. 20/04/2017 EK: Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi Değişikliği Başvurusu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 20 Apr 2017 15:56:28 +0200
Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Marmara Ereğlisi Tesisi Depolama Tarifesine ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1978 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1978
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 02/05/2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

19/04/2017 EK: Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Marmara Ereğlisi Tesisi Depolama Tarifesi ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Wed, 19 Apr 2017 14:58:46 +0200
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Lodos Karaburun Elektrik Üretim Anonim Şirketi Karaburun RES üretim lisansına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1977 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1977 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Lodos Karaburun Elektrik Üretim Anonim Şirketi Karaburun RES üretim lisansına ilişkin duyuru ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 19 Apr 2017 12:54:23 +0200 ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1976 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1976 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

 

ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 22 – 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

 

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

 

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ,(A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından ( 04/05 Temmuz 2015 veya 22/29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS) V inci maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır),

d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede belirtilen fakülte veya ilgili bölümlerden mezun olmak. Bu fakülte ya da ilgili bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak başvurabilirler. Denklik belgesi olmayanlar başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

 II)  BAŞVURU TARİHLERİ

 

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 17 – 24 Nisan 2017

 

III) BAŞVURU ŞEKLİ ,YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

Giriş sınavına başvuru;

 

 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 23:59 ‘a kadar http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

         EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

           

IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI

 

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 10 Mayıs 2017 tarihine kadar Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

 

       V)  ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

 

            Giriş sınavı yapılacak 20 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir:

 

Öğrenim Dalları       

Kontenjan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği/Enerji Sistemleri Mühendisliği/Elektromekanik Mühendisliği

9

36

KPSSP5

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

1

4

KPSSP5

Harita Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği/

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2

8

KPSSP5

İşletme Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği

2

8

KPSSP5

Hukuk

4

16

KPSSP103

İşletme/ İktisat/Kamu Yönetimi/ Maliye/Uluslararası İlişkiler

2

8

KPSSP82

Toplam

20

80

 

 

          VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

 

          Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır.

          Giriş Sınavına çağrılanlar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklardır.

 

          VII) GİRİŞ SINAVI KONULARI

 

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.

V inci maddede yer alan mühendislik bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları:

a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat,

ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,

d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi,  Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.

V inci maddede belirtilen mühendislik fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecektir.

Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

          VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRASININ BELİRLENMESİ

 

          Giriş Sınavında adaylar;

          a) VII nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

          b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

          c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

          ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

          d) Genel yetenek ve genel kültürü,

          e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

         

          IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ

 

          VIII inci maddede yer verilen usulle belirlenen sözlü sınav notu adayların giriş sınavı başarı puanı olacaktır.

          Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.

          Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

          Sınav sonuçları açıklanırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

          Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

          Sınav sonuçlarının Kurum internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

          Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

          İlan olunur.


        "Başvuru Formu" için tıklayınız...

        ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU "Word Hali"

]]>
webmaster@epdk.org.tr (İnsan Kaynakları Dairesi) Diğer Fri, 14 Apr 2017 12:23:11 +0200
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1975 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1975 12/05/2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word ve pdf dosyası olarak bilgi10@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 13 Apr 2017 11:04:34 +0200
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Taslak http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1972 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1972
• Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Taslak,hazırlanmıştır.

Ayrıca söz konusu ‘Usul ve Esaslara İlişkin Taslak’ ekinde bu başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi ile bu başvurulara istinaden düzenlenecek Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatına da yer verilmiştir.Söz konusu ‘Usul ve Esaslara İlişkin Taslak’ 24 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word ve pdf dosyası olarak bilgielektrik@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 10 Apr 2017 09:13:33 +0200
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi hakkında http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1971 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1971 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi gereği aşağıdaki duyuru yapılmaktadır."]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 07 Apr 2017 08:36:46 +0200 Lisanslardaki Ürün İsimlerinin Tadili Hakkında http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1970 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1970 Lisanslardaki Ürün İsimlerinin Tadili Hakkında]]> webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 06 Apr 2017 12:45:39 +0200 2017 Ocak Ayı LPG Piyasası Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1969 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1969 2017 Ocak Ayı LPG Piyasası Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 05 Apr 2017 14:10:57 +0200 2017 Ocak Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1966 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1966 2017 Ocak Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 05 Apr 2017 08:37:49 +0200 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1965 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1965 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği 31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 31 Mar 2017 10:15:04 +0200 2017 Ocak Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1964 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1964 2017 Ocak Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Wed, 29 Mar 2017 16:26:31 +0200 2017 Ocak Petrol Piyasası Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1961 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1961 2017 Ocak Petrol Piyasası Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Tue, 28 Mar 2017 12:58:08 +0200 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri bağlantıda yayınlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 15 Feb 2017 10:50:35 +0200 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri Ek’te verilen Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km; VOR-DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK-1:Hava-Yer Haberleşme

EK-2:VOR-DME-NDB]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 01 Feb 2017 08:21:31 +0200
Ocak 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 09 Jan 2017 12:11:54 +0200
22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 EK-1’inde değişikliğe gidilmiştir. 01/06/2015 tarihi itibariyle 1240 sayılı Kurul Kararının EK-1’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EK-1 (link)]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 12 May 2015 06:47:48 +0200