Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2147 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2147 Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu taslak 12 Aralık 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, Görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word ve pdf dosyası olarak bilgielektrik@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Thu, 23 Nov 2017 11:30:20 +0200
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sorumluluğunda Hizmet Vermekte Olan Seyrüsefer Yardımcı Sistemlerine ve Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Bilgiler http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2146 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2146
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri yayınlanan Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km, VOR, DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanmaları gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Wed, 22 Nov 2017 09:37:08 +0200
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yares Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yalova RES üretim lisansına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2145 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2145 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yares Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yalova RES üretim lisansına ilişkin duyuru]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Mon, 20 Nov 2017 15:36:33 +0200 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2143 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2143 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerin Görüş Bildirim Formu kullanılmak suretiyle 29.11.2017 tarihine kadar kkilavuz@epdk.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) LPG Wed, 15 Nov 2017 11:06:49 +0200
BOTAŞ Dörtyol Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları, 14/11/2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2142 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2142 BOTAŞ Dörtyol Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları, 14/11/2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 14 Nov 2017 08:50:24 +0200 Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, aşağıda detaylı bilgileri sunulan adreste kurulu tesisine ait UTM-ED 50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2135 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2135 Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, aşağıda detaylı bilgileri sunulan adreste kurulu tesisine ait UTM-ED 50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Thu, 09 Nov 2017 12:43:55 +0200 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2134 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2134 10/01/2018 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerekmektedir.Önemle duyurulur.

EK:Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Wed, 08 Nov 2017 08:50:19 +0200
Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ının EK-1’i olan Stok İzleme Sistemi Kılavuzu güncellenmiştir. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2130 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2130
Ek : 7204-9 sayılı Kurul Kararı - Stok İzleme Sistemi Klavuzu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Fri, 03 Nov 2017 16:25:32 +0200
2017 yılı Ağustos Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2125 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2125 2017 Ağustos Ayı LPG Piyasası Raporu

2017 Ağustos Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu

2017 Ağustos Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu

2017 Ağustos Ayı Elektrik Piyasası Raporu

yayınlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Hepsi Thu, 26 Oct 2017 09:34:47 +0200
Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2108 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2108
Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin Stok ve Gelir Payı Kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde zorunlu petrol stokuna ilişkin işlemleri yürütmesi, ayrıca kararın Geçici 1 inci maddesi uyarınca 2018 yılının ilk 3 ayında tutmaları gereken zorunlu petrol stoku miktarını Kurumumuz (Dağıtıcı Lisansı Sahipleri Stok Hesaplama Yöntemi ve Rafinerici Lisansı Sahipleri Stok Hesaplama Yöntemi) adresinde yer alan lisanslarına uygun formu kullanarak 15/11/2017 tarihine kadar Kuruma yazılı olarak ibraz etmeleri gerekmektedir. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Mon, 16 Oct 2017 14:31:05 +0200
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2070 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2070
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Fri, 11 Aug 2017 10:03:29 +0200
Temmuz 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 29 Jun 2017 12:11:54 +0200
Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme

Ek:7085 Sayılı Kurul Kararı ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Thu, 01 Jun 2017 14:03:58 +0200
2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200