Muzaffer KELEŞ - Özgeçmişi

  

  

Muzaffer KELEŞ, 1952 yılında Konya'da doğan Muzaffer Keleş, 1976 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üretim yönetimi konusunda master çalışması yaptı. 1977 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1978 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne geçerek demir-çelik ve demirdışı metaller sanayilerinden sorumlu proje değerlendirme uzmanı olarak çalıştı.

DPT'de 1985 yılına kadar Teşvik Uygulama Genel müdürlüğü'nde madencilik, enerji ve imalat sanayiinin yatırım projelerinin değerlendirilmesinden sorumlu Grup Başkanı olarak olarak görev yaptı. 1985 yılından sonra yine aynı Müsteşarlığın bünyesinde yer alan İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü'nde madencilik, demir-çelik ve demirdışı metaller sektörlerinden sorumlu Planlama Uzmanı ve Sanayi Dairesi Başkanı olarak çalıştı. Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık kalkınma Planlarının ve Yıllık Programların hazırlanmasında aktif görev aldı. Demir-çelik ve demir dışı Özel İhtisas Komisyonları'nda raportör ve koordinatör olarak görev yaptı. İlgili olduğu sektörlerde planlama ve proje planlaması çalışmaları yaptı.

Avrupa Birliği ile imzalanan bazı anlaşmaların müzakerelerine katıldı. OECD Çelik Komitesi toplantılarında ülkemizi temsil etti. Industrial Planning, Project Preparation and Feasibilty, Sectoral Analysis and Planning, Mining Finance, Goverment Organisation and Development Management, Development of Administrative Skills, Financing SME's in Emerging Markets ve Mali Analiz Teknikleri gibi konularda düzenlenen çeşitli yurtdışı ve yurtiçi eğitim programlarına katılan ve proje değerlendirme ve sektörel planlama konularında seminerler veren Keleş, 19.11.2001 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna üye olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.