C.Cengiz KIRAL - Özgeçmişi

 

 

C. Cengiz KIRAL, 1952 yılında Ankara'da doğan C.Cengiz Kıral, Hacettepe Üniversitesi’nden 1975 yılında Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Petkim Aliağa Petrokimya Kompleksi’nde Proje mühendisi olarak göreve başladı. Bu kuruluşta Proje Şefi, Proje Başmühendisi ve Yatırımlar Müdür Muavini görevlerinde bulundu. Bu görevleri sırasında muhtelif petrokimyasal tesislerin etütten ön projeye, tekliflerin değerlendirilmesinden inşaat ve montaj faaliyetlerine kadar her aşamasında çalışmalar yürüttü.

1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na geçen Kıral, bu kuruluşta da sırasıyla Sektör Uzmanı, Proje Grup Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak 11 yıl hizmet verdi. DPT'de Sektörel Politikaların Oluşturulması, Yıllık Programlar ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması, Kamu Yatırım Programlarının genel koordinasyonu çalışmalarında ve ayrıca Özel İhtisas Komisyonlarında koordinatör olarak, görev aldı.

1997 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı’na, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevi esnasında Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Türk Mevzuatına uyumlaştırılması, ithalat ve ihracatta standardizasyon mevzuatının hazırlanması ve uygulanması, belgelendirme ve akreditasyon mevzuatının hazırlanması vb. çalışmalarda bulundu.

İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyelikleri ve TSE Petrol Standartları Hazırlık Grup Başkan Vekilliği gibi part-time görevleri de yapan Kıral, 19 Kasım 2001 tarihinde Kurul Üyesi olarak göreve başlamış olup , evli ve 2 çocuk babasıdır.