Elbeyli Enerji Anonim Şirketi olarak tadil edilmesine ilişkin

07.11.2019 tarihli Kurul Kararı ile “Arvina Akaryakıt Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin 23/11/2017 tarihli ve DAĞ/7455-1/39319 numaralı Dağıtıcı Lisansı’nın sona erdirilmesi hususunda alınmış olan 04/07/2019 tarihli ve 8696-3 sayılı Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması hakkında  Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde açılan 2019/1655 Esas sayılı davada verilen 04/09/2019 tarihli yürütmenin durdurulması Kararının uygulanmasını teminen Şirketin DAĞ/7455-1/39319 numaralı Dağıtıcı Lisansı’nın Arvina Akaryakıt Enerji Dağıtım Anonim  Şirketinin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle Elbeyli Enerji Anonim Şirketi olarak tadil edilmesine,” karar verilmiştir.

 


08.11.2019 - 20.11.2019 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 663