Elektrik piyasasında önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin EPDK Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilen elektronik başvurularına ilişkin duyuru

 

9/7/2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile elektrik piyasasında önlisans ve lisanslara ilişkin başvuru, sona erdirme, tadil, tesis devri, tüzel kişi birleşme veya bölünme gibi işlem taleplerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanmıştır. Öte yandan, söz konusu Yönetmeliğin Geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvuruların 30/11/2019 tarihine kadar yazılı olarak da yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

  • Önlisans başvuruları, tadil başvuruları, birleşme veya bölünme onay başvuruları ve sona erdirme başvuruları, (OSB üretim önlisansı ve nükleer enerjiye dayalı önlisansa ilişkin başvurular hariç)
  • Üretim lisansı başvuruları, tadil başvuruları, birleşme veya bölünme onay başvuruları ve tesis/proje devri onay başvuruları ile sona erdirme başvuruları, (OSB üretim lisansı ve nükleer enerjiye dayalı üretim lisansına ilişkin başvurular hariç)
  • Tedarik lisansı başvuruları, tadil başvuruları ve sona erdirme başvuruları,
  • Üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları

 

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik başvuru yetkilisi tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır. İlgililer tarafından Kurumumuza yapılacak söz konusu işlem taleplerinin, 1 Aralık 2019 tarihinden başlamak üzere yalnızca elektronik ortamda yapılabilecek olması dolayısıyla; bu tarih itibarıyla konu ile ilgili Kurumumuza yapılacak diğer yazılı talepler dikkate alınmayarak ilgililerine iade edilecektir.

Bu çerçevede; önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili işlem taleplerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla işlem yapmaya yetkilendirecekleri kişilerin bilgi ve belgelerini, Kurumumuz internet sayfasında yer alan Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar  bölümünde belirtilen adımları takip ederek Kasım ayı sonunda oluşabilecek yoğunluğu da göz önüne alarak ivedilikle Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


06.11.2019 - 30.11.2019 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1397