Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesi kapsamında Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatına İlişkin Usul ve Esaslar 23/10/2019 tarihli ve 30927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.”