09/04/2019 tarihli ve 30740 sayılı Resmi Gazete’de doğal gaz piyasasında elektronik ortamda yapılabilecek başvurulara ilişkin 04/04/2019 tarihli ve 8522 sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır

Doğal gaz piyasasına ilişkin halihazırda yazılı olarak Kurumumuza yapılan lisans ve yapım ve hizmet sertifikası başvurularından 09/04/2019 tarihli ve 30740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04/04/2019 tarihli ve 8522 sayılı Kurul Kararında belirtilenler, 09/04/2019 tarihinden itibaren Kurumumuzca elektronik ortamda da alınmaya başlanmıştır. Söz konusu başvurular 31/12/2019 tarihine kadar aynı zamanda yazılı olarak da alınmaya devam edilecektir.

Elektronik başvuruda talep edilen bilgi ve belgeler ile başvuru usul ve esasları 04/04/2019 tarihli ve 8522 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup, anılan Kurul Kararına Kurumumuz internet sitesinde yer alan Mevzuat/Doğal Gaz Piyasası/Kurul Kararları/Doğal Gaz Piyasası Kurul Kararları bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Elektronik başvuru sistemine giriş için başvuru sahipleri tarafından yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara, Doğal Gaz > Doğal Gaz Piyasası  Elektronik Lisans/Sertifika İşlemleri > Elektronik Başvuru Sistemine Giriş İçin Lisans/Sertifika Başvuru Sahipleri Tarafından Yapılması Gereken İşlemler bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Elektronik başvurular, Kurumumuz internet sitesinde yer alan Doğal Gaz > Doğal Gaz Piyasası  Elektronik Lisans/Sertifika İşlemleri>Başvuru Sistemine Giriş bağlantısı tıklanarak Enerji Piyasası Portalından (EPP)  yapılabilmektedir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/epdk-basvuru-uygulamasi) EPDK elektronik başvuru sistemine ulaşılması da mümkündür.

04/04/2019 tarihli ve 8522 sayılı Kurul Kararı gereği, 01/01/2020 tarihinden itibaren anılan Kurul Kararında belirtilen lisans/sertifika başvuruları Kurumumuzca sadece elektronik ortamdan alınacağından, ilgili lisans/sertifika sahipleri, lisans/sertifika işlemlerinin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun olarak yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte lisans işlem yetkilisi görevlendirmek, uygun teknik alt yapıyı tesis etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK:8522 Kurul Kararı

EK:8522 Kurul Kararı Eki


09.04.2019 - 09.05.2019 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1699