Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar Taslağı Hk.

08.06.2017 tarihli ve 7110-7 Sayılı Kurul Kararı İle Belirlenmiş Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar Taslağı” hakkındaki görüşlerin, Taslaklara Verilecek Görüşlerde Kullanılacak Form’a işlenerek 06.10.2022 tarihine kadar “MS Word” formatında okigilcim@epdk.gov.tr adresine elektronik posta ve Kurumumuz Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ek1: Karşılaştırma Cetveli

Ek2: Taslaklara Verilecek Görüşlerde Kullanılacak Form

 

İlgililere duyurulur.


21.09.2022 - 06.10.2022 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 247