Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi Antalya Tesisi İletim Tarifesi Hakkında

Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında “Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı 64. Sokak No:2 Konyaaltı/Antalya” adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 10/08/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

28/07/2022

 

EK:  Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi - Antalya Tesisi İletim Tarifesi


29.07.2022 - 11.08.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 207