Elektrik Dağıtım Sistemi İzleme Yönetmeliği Taslağının Kamuoyunun Görüşüne Açılması

Elektrik Dağıtım Sistemi İzleme Yönetmeliği Taslağı hazırlanmış olup söz konusu taslak 17 Eylül 2021 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

            İlgililerin Taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formlarını doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epddagitim@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek1: Elektrik Dağıtım Sistemi İzleme Yönetmeliği Taslağı

Ek2: Görüş Bildirim Formu


31.08.2021 - 17.09.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 819