SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. Antalya Terminali İletim Tarifesi duyurusu

Shell & Turcas Petrol A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:73 Antalya adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır. Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 25/02/2021 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur. 12/02/2021

EK: SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. Antalya Terminali İletim Tarifesi


12.02.2021 - 25.02.2021 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 163