Petrol Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri ve 2021 yılı için katılma payı oranına ilişkin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) fıkrasının (a) ve (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü ve 51 inci maddeleri uyarınca:

Petrol Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri ve 2021 yılı için katılma payı oranına ilişkin; 17.12.2020 tarih ve 9845-9846 sayılı Kararları almış ve söz 3 konusu Kararlar 22.12.2020 tarih ve 31342 sayılı RG’de yayımlanmış olup; lisans sahiplerine bedeller ve oranlarla ilgili ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.


25.12.2020 - 28.02.2021 Birimi : Strateji Geliştirme   Görüntülenme Sayısı: 837