19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ revize edilerek görüşe açılmıştır.

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağıhazırlanmış olup söz konusu taslak ve genel gerekçe 27/03/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

 
İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak  etaf@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


27.02.2020 - 27.03.2020 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 1200