Spot boru gazı ithalatına konu edilecek üçüncü aylık (Mart 2020 (A3)) kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” hakkında

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek üçüncü aylık (Mart 2020 (A3)) kapasite ürününün dağıtılması amacıyla yapılacak Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren 13/02/2020 tarihli ve 9175-4 sayılı Kurul Kararı ve eki Talep Çağrısı metni kabul edilmiş olup, aşağıda ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Ek: 2020 Mart ayı kapasite ürünü için yapılacak talep çağrısına ilişkin olarak alınan 13/02/2020 tarihli ve 9175-4 sayılı Kurul Kararı ve eki “Talep Çağrısı metni

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


13.02.2020 - 13.03.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1467