Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması -Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 18/11/2019 tarihli ve 51392 sayılı yazısı ile aşağıda ayrıntıları kayıtlı olan dağıtıcı lisansı sahibi şirketin piyasa faaliyeti 60 (altmış) gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur.

 

FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN İHRAKİYE TESLİMİ LİSANSI SAHİBİ

 

Lisans Numarası

Şirket Unvanı

Lisans

Başlangıç Tarihi

Denetim Dairesi

Başkanlığı'nın Yazısı

İHR/4217-1/31945

Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27/12/2012

18/11/2019 tarihli ve 51392 sayılı yazısı

 


20.11.2019 - 20.01.2020 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2338