Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Alapınar RES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru

 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Alapınar RES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda bilgileri yer alan tüzel kişinin başvurusu; üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacaktır.

Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişi   : Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Tadilin Kapsamı                                         : Muğla ili Bodrum ilçesinde yer alan Alapınar RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi

 Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

 

 

E

N

T1

563147.11

4098625.79

 

Öngörülen tesis yerine ait santral sahası köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)

 

 

E

N

 

E

N

K1

563043.59

4099128.83

K54

563142.94

4098271.52

K2

563121.76

4099118.54

K55

563172.11

4098318.67

K3

563163.20

4099107.42

K56

563170.55

4098326.75

K4

563235.30

4099077.57

K57

563136.43

4098308.86

K5

563267.65

4099056.06

K58

563081.34

4098300.79

K6

563294.76

4099035.40

K59

563018.98

4098301.22

K7

563346.82

4098984.65

K60

562998.32

4098303.95

K8

563365.94

4098960.72

K61

562889.80

4098340.53

K9

563367.11

4098959.29

K62

562881.28

4098337.36

K10

563392.70

4098926.96

K63

562811.84

4098320.97

K11

563417.08

4098891.09

K64

562770.33

4098316.13

K12

563446.14

4098822.52

K65

562735.92

4098314.21

K13

563453.36

4098796.95

K66

562718.40

4098314.19

K14

563463.27

4098743.88

K67

562638.79

4098324.91

K15

563464.63

4098729.24

K68

562618.47

4098330.41

K16

563468.26

4098707.53

K69

562556.11

4098355.25

K17

563468.65

4098703.65

K70

562533.78

4098367.18

K18

563475.50

4098656.11

K71

562525.48

4098371.78

K19

563472.26

4098613.91

K72

562518.76

4098376.84

K20

563442.38

4098528.38

K73

562516.71

4098378.36

K21

563481.99

4098537.66

K74

562483.44

4098390.44

K22

563535.56

4098547.39

K75

562429.95

4098405.80

K23

563605.30

4098534.26

K76

562374.77

4098434.24

K24

563650.83

4098524.73

K77

562303.35

4098469.88

K25

563739.41

4098491.01

K78

562254.71

4098515.34

K26

563741.91

4098489.58

K79

562220.58

4098547.82

K27

563791.41

4098460.33

K80

562201.92

4098594.06

K28

563838.82

4098425.85

K81

562178.44

4098653.24

K29

563861.47

4098405.61

K82

562162.87

4098728.23

K30

563921.63

4098331.95

K83

562173.32

4098769.92

K31

563923.25

4098329.19

K84

562200.68

4098871.74

K32

563930.56

4098316.16

K85

562212.22

4098910.66

K33

563969.20

4098169.33

K86

562270.66

4098959.24

K34

563932.09

4098030.36

K87

562315.05

4098982.31

K35

563778.10

4097876.88

K88

562361.77

4099003.62

K36

563743.90

4097859.53

K89

562410.43

4099026.39

K37

563679.68

4097835.76

K90

562452.66

4099041.01

K38

563623.64

4097821.91

K91

562501.25

4099062.12

K39

563602.86

4097817.65

K92

562537.00

4099075.04

K40

563555.86

4097809.53

K93

562576.62

4099093.30

K41

563510.97

4097805.19

K94

562597.30

4099099.66

K42

563472.01

4097804.35

K95

562667.03

4099112.39

K43

563465.79

4097804.30

K96

562692.55

4099113.91

K44

563401.59

4097811.25

K97

562711.22

4099114.49

K45

563375.57

4097816.94

K98

562802.85

4099100.30

K46

563289.57

4097850.14

K99

562831.20

4099091.19

K47

563283.85

4097853.42

K100

562846.62

4099087.64

K48

563261.16

4097867.23

K101

562856.33

4099084.50

K49

563156.82

4097973.40

K102

562863.87

4099087.99

K50

563145.08

4097995.73

K103

562879.38

4099094.65

K51

563138.58

4098009.55

K104

562903.33

4099104.26

K52

563110.04

4098136.92

K105

562981.72

4099123.82

K53

563115.50

4098181.01

K106

563010.34

4099127.03

 

Öngörülen tesis yerine ait pafta adı: N19D3

 


31.05.2019 - 20.06.2019 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1206