Shell & Turcas Petrol A.Ş Antalya iletim tarife duyurusu

Shell & Turcas Petrol A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı (8905 ada 1 Parsel) No:733 / ANTALYA adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 21/02/2019 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

08/02/2019

EK: 

SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. ANTALYA TESİSİ İLETİM TARİFESİ

 

 


08.02.2019 - 21.02.2019 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 1093