ATAŞ - Ataş İletim hatları iletim tarifesi duyurusu

ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında ATAŞ Karaduvar Mevkii 33020 P.K. 37 Akdeniz-Mersin adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 20/02/2019 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

07/02/2019

EK: 

ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ

Ataş İletim Hatları Tarifesi

 


07.02.2019 - 20.02.2019 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 1087