Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi Derince Terminali Depolama Tarifesine ilişkin

Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Deniz Mahallesi P.K. 45 Derince-Kocaeli adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 27/09/2018 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.14/09/2018

EK: SHELL&TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ DERİNCE TERMİNALİ DEPOLAMA TARİFESİ


14.09.2018 - 27.09.2018 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 1083