Teminat Usul Esaslarında (TUE) değişiklik yapılmasına ilişkin

 

“Teminat Usul ve Esaslarında değişiklik öngören taslak, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 26 Eylül 2018 tarihine kadar görüşe açılmıştır. İlgililerin değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 26 Eylül 2018 tarihine kadar (MS Word) formatında otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Görüşlerin bildirilmesinde Görüş Bildirim Formunun kullanılması rica olunur.”

 Ek:Teminat Usul Esaslarında (TUE) değişiklik taslağı


11.09.2018 - 26.09.2018 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1236