Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Ceyhan Kırıkkale ham petrol boru hattı iletim tarife değişikliği başvurusu

 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Pk. 7301921 Ceyhan/ADANA adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 14/09/2018 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

İletim tesisi ve iletim tesisi ile bağlantılı lisanslı depolama tesislerinden hizmet alan kişilere duyurulur.

 

03/09/2018

 

EK: BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ CEYHAN KIRIKKALE HAM PETROL BORU HATTI İLETİM TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU

 

 

 

 

 

 

 


04.09.2018 - 14.09.2018 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 901