Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği kapsamında Sürekli Ticaret Platformu’nda verilebilecek teklif fiyatlarının asgari ve azami sınırlar ve olağandışı durumlarda geçerli olacak fiyatlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.08.2018 tarihli ve 8030-2 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

K U R U L  K A R A R I

 

TOPLANTI TARİHİ           : 29/08/2018

KARAR SIRA NO               : 8030-2

 

Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının 27/08/2018 tarihli ve 53809119-120.06.01- 40030 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinin "STP'de Teklif Verilmesi ve Fiyat Oluşumu" başlıklı 15 inci maddesi, "STP'de Verilecek Tekliflere ilişkin Asgari Unsurlar" başlıklı 16 ncı maddesi ve "Olağandışı Durumlar" başlıklı 18 inci maddesi ile "Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esaslarının (PUE) "Günlük Referans Fiyat Hesaplanması" başlıklı 6.2 maddesi "Tekliflerin Yapısı ve içeriği ve Teklif Tipleri" başlıklı 6.4 maddesi ve "Olağandışı Durumlar" başlıklı 11.1 maddesi çerçevesinde 01.09.2018 tarihli gaz gününden başlayarak Kurulun bu konuda alacağı yeni bir karara kadar geçerli olmak üzere:

  1. Sürekli Ticaret Platformunda verilecek tekliflerin asgari fiyatının 0 TL/1000 Sm3, azami fiyatının 2000 TL / 1000 Sm3 olarak belirlenmesine,

 

  1. İletim Şirketinin noktasal / bölgesel işlemler hariç olmak üzere ilave Dengeleyici sıfatıyla STP'de yapacağı satış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin asgari fiyatının 1000 TL/1000 Sm3, alış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin azami fiyatının 1800 TL/1000 Sm3 olarak belirlenmesine,

 

  1. 09.2018 gaz gününde Günlük Referans Fiyatının (GRF) herhangi nedenle oluşmaması durumunda söz konusu gaz günü ve söz konusu gaz gününü takip eden GRF oluşmayan Gaz Günlerinde ancak en fazla GRF'nin oluşmadığı yedi gün geçerli olacak şekilde, 31.08.2018 tarihli Gaz Günü için BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş olan Dengeleme Gazı Fiyatının (DGF) GRF olarak kabul edilmesi ve GRF'den beklenen tüm sonuçları doğurmasına,

 

  1. PUE'de öngörülen olağandışı durumların gerçekleşmesi sonucunda STP'de fiyat oluşumunun mümkün olmaması halinde, olağandışı durumun gerçekleştiği Gaz Gününden önceki Gaz Gününe ait uzlaştırma hesaplamalarında kullanılan son GRF'nin olağandışı durum GRF'si olarak kabul edilmesine,

karar verilmiştir.


29.08.2018 - 29.09.2018 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1600