2023 yılı Nihai YEK Listesi

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanacak lisans sahibi tüzel kişiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2022 tarihli ve 11502  sayılı Kararı ile belirlenerek 2023 Yılı Nihai YEK Listesi düzenlenmiştir. 

Kamuoyuna duyurulur.

Ek:2023 Yılı Nihai YEK Listesi


03.01.2023 - 31.01.2023 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 876