Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Depolama Tarifesi

Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Siteler Mah Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa-İZMİR adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 27/01/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için başvuruların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

13/01/2022

EK: SOCAR TURKEY AKARYAKIT DEPOLAMA A.Ş. Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Depolama Tarifesi


14.01.2022 - 27.01.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 101