Aves Güney Antrepoculuk Anonim Şirketi Mersin Depolama ve Dolum Tesisi

Aves Güney Antrepoculuk Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Kazanlı Mah. 32960 Sk. No:2/A Akdeniz/MERSİN adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 24/01/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

11/01/2022

EK:  AVES GÜNEY ANTREPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ Mersin Depolama ve Dolum Tesisi

 

 


11.01.2022 - 24.01.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 129