4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 Uncu Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Belge içeriğinde ara
Detay