6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Belge içeriğinde ara
Detay