Elektrik Piyasası Tarifeler Listesi

Detay
  • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  
    • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  

       

      ELEKTRİK FİYAT FARKI ENDEKSİ

      ELEKTRİK PİYASASI FİYAT FARKI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK DEĞERLER

      Kamu kurumlarının elektrik alımlarında meydana gelebilecek fiyat farkı; 2013/5216 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”nda (Esaslar) yer alan hükümler uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar uyarınca EPDK tarafından ilan edilecek veriler aşağıda yer almaktadır.

      I. Esaslar’ın 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilan edilecek elektrik fiyat farkı endeksine ilişkin tablo

       

      DÖNEM ENDEKSE ESAS DEĞER
      (krş/kWh)
      ENDEKS DEĞERİ
      (2018 Ocak = 100)
      Yıl Ay    
      2018 Ocak 37,1522 100,00
      2018 Şubat 36,8163 99,10
      2018 Mart 37,7379  101,58 
      2018 Nisan 39,9082  107,42 
      2018 Mayıs 39,8792  107,34 
      2018 Haziran    
      2018 Temmuz    
      2018 Ağustos    
      2018 Eylül    
      2018 Ekim    
      2018 Kasım    
      2018 Aralık    

       

      II.  Esaslar’ın 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilan edilecek tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

      DÖNEM Abone Grubu
      Ticarethane,(krş/kWh) Sanayi,(krş/kWh)
      Elektrik ve Havagazı
      Tüketim Vergisi % 0*
      Elektrik ve Havagazı
      Tüketim Vergisi % 1**
      Elektrik ve Hava Gazı
      Tüketim Vergisi % 5
      Elektrik ve Hava Gazı
      Tüketim Vergisi % 0*
      Elektrik ve Hava Gazı
      Tüketim Vergisi %
      1**
      Yıl Ay
      2018 Ocak 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
      2018 Şubat 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
      2018 Mart 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
      2018 Nisan  38,1110  38,3558  39,3347   32,5448  32,7746 
      2018 Mayıs  38,1110  38,3558  39,3347  32,5448 32,7746 
      2018 Haziran 38,1110 38,3558  39,3347   32,5448  32,7746 
      2018 Temmuz          
      2018 Ağustos          
      2018 Eylül          
      2018 Ekim          
      2018 Kasım          
      2018 Aralık          

       

      2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

      *   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

      2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

      3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

      % 0,

      **  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

      olarak uygulanır.

    • Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler  

      20/06/2018 tarihli ve 2018/11983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca

      Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler

       

      20/06/2018 tarihli ve 2018/11983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Ek Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Esaslar” (Esaslar) uyarınca Kurumumuzca ilan edileceği ifade edilen değerler aşağıdaki tablolarda yer aldığı üzeredir.

       

      1. Esaslar’ın 5 nci maddesindeki A1 ve A2 değerleri

       

      DÖNEM

      AYLAR İTİBARİYLE A1 ve A2 DEĞERLERİ

      2013-1

      25,2769

      2013-2

      22,8233

      2013-3

      22,1377

      2013-4

      22,7431

      2013-5

      22,1628

      2013-6

      23,2830

      2013-7

      25,3255

      2013-8

      25,2528

      2013-9

      25,1154

      2013-10

      23,5331

      2013-11

      24,0855

      2013-12

      28,9302

      2014-1

      25,2761

      2014-2

      26,1400

      2014-3

      22,6058

      2014-4

      24,9227

      2014-5

      24,4337

      2014-6

      24,1961

      2014-7

      26,6741

      2014-8

      26,8995

      2014-9

      25,5461

      2014-10

      25,9393

      2014-11

      28,6477

      2014-12

      27,8406

      2015-1

      27,7338

      2015-2

      24,5254

      2015-3

      23,0188

      2015-4

      20,8040

      2015-5

      21,5122

      2015-6

      22,8136

      2015-7

      25,3306

      2015-8

      27,4226

      2015-9

      28,0718

      2015-10

      25,6735

      2015-11

      25,2242

      2015-12

      28,5222

      2016-1

      30,9865

      2016-2

      27,4001

      2016-3

      28,3503

      2016-4

      28,1003

      2016-5

      28,4173

      2016-6

      30,3432

      2016-7

      29,3355

      2016-8

      31,2191

      2016-9

      29,2418

      2016-10

      29,2826

      2016-11

      30,4390

      2016-12

      37,2179

      2017-1

      35,2403

      2017-2

      34,4054

      2017-3

      32,8321

      2017-4

      33,8267

      2017-5

      34,4623

      2017-6

      32,6383

      2017-7

      34,4253

      2017-8

      33,9642

      2017-9

      33,9779

      2017-10

      33,1598

      2017-11

      34,1106

      2017-12

      33,4023

      2018-1

      37,1522

      2018-2

      36,8163

      2018-3

      37,8259

      2018-4

      39,9575

      2018-5

      39,9219

       


       

      1. Esaslar’ın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

       

      DÖNEM

      Abone Grubu

      Yıl

      Ay

      Ticarethane

      Sanayi

      Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi % 0

      Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi % 1

      Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

      Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

      Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 1

      2016

      Ocak

      34,1166

      34,3300

      35,1837

      29,6855

      29,8907

      2016

      Şubat

      34,1166

      34,3300

      35,1837

      29,6855

      29,8907

      2016

      Mart

      34,1166

      34,3300

      35,1837

      29,6855

      29,8907

      2016

      Nisan

      34,1349

      34,3545

      35,2330

      29,6854

      29,8906

      2016

      Mayıs

      34,1349

      34,3545

      35,2330

      29,6854

      29,8906

      2016

      Haziran

      34,1349

      34,3545

      35,2330

      29,6854

      29,8906

      2016

      Temmuz

      34,1396

      34,3608

      35,2457

      29,6854

      29,8906

      2016

      Ağustos

      34,1396

      34,3608

      35,2457

      29,6854

      29,8906

      2016

      Eylül

      34,1396

      34,3608

      35,2457

      29,6854

      29,8906

      2016

      Ekim

      34,1396

      34,3608

      35,2457

      29,6854

      29,8906

      2016

      Kasım

      34,1396

      34,3608

      35,2457

      29,6854

      29,8906

      2016

      Aralık

      34,1396

      34,3608

      35,2457

      29,6854

      29,8906

      2017

      Ocak

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,6854

      29,8906

      2017

      Şubat

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,6854

      29,8906

      2017

      Mart

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,6854

      29,8906

      2017

      Nisan

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,6854

      29,8906

      2017

      Mayıs

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,6854

      29,8906

      2017

      Haziran

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,6854

      29,8906

      2017

      Temmuz

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,2749

      29,4801

      2017

      Ağustos

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,2749

      29,4801

      2017

      Eylül

      34,1183

      34,3324

      35,1887

      29,2749

      29,4801

      2017

      Ekim

      34,1246

      34,3408

      35,2054

      29,2749

      29,4801

      2017

      Kasım

      34,1246

      34,3408

      35,2054

      29,2749

      29,4801

      2017

      Aralık

      34,1246

      34,3408

      35,2054

      29,2749

      29,4801

      2018

      Ocak

      37,1502

      37,3812

      38,3052

      31,8557

      32,0755

      2018

      Şubat

      37,1502

      37,3812

      38,3052

      31,8557

      32,0755

      2018

      Mart

      37,1502

      37,3812

      38,3052

      31,8557

      32,0755

      2018

      Nisan

      38,1110

      38,3558

      39,3347

      32,5448

      32,7746

      2018

      Mayıs

      38,1110

      38,3558

      39,3347

      32,5448

      32,7746

      2018

      Haziran

      38,1110

      38,3558

      39,3347

      32,5448

      32,7746

      2018

      Temmuz

       

       

       

       

       

      2018

      Ağustos

       

       

       

       

       

      2018

      Eylül

       

       

       

       

       

      2018

      Ekim

       

       

       

       

       

      2018

      Kasım

       

       

       

       

       

      2018

      Aralık

       

       

       

       

       

       

       

       

      2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

      *          1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

      1. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,
      2. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

      % 0,

      **        İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

      olarak uygulanır.