Tedarikçim İflas Ederse Ne Olur?

EPİAŞ söz konusu tedarikçinin serbest tüketici listesini tüm tedarikçilerin görebileceği bir platformda (Piyasa Yönetim Sistemi) yayımlar.
Ayrıca, bölgenizdeki ilgili görevli tedarik şirketine bilgi verir.
Siz de görevli tedarik şirketi aracılığıyla bilgilendirilirsiniz.
Görevli tedarik şirketi sizi perakende satış sözleşmesi imzalamaya davet etmek zorundadır.
Size yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Aksi durumda elektrik enerjisini usulsüz kullanır durumuna düşersiniz. Usulsüz elektrik enerjisi kullanırsanız görevli tedarik şirketi tarafından onbeş gün süre verilerek elektriğinizin kesileceğine dair kesme ihbarı bırakılır.

  • Tedarikçinizin iflas etmesi durumunda elektriksiz kalmazsınız ve elektriğiniz kesilmez.

    Bulunduğunuz bölgenizden sorumlu olan görevli tedarik şirketi başka herhangi bir tedarikçi bulamamanız durumunda size elektrik tedarikini son kaynak kapsamında sağlamak zorundadır.

  • Tedarikçinizin iflas ettiği ayın faturası size ilgili görevli tedarik şirketi tarafından gönderilecektir. Bu faturada eski tedarikçinizle olan anlaşma fiyatınız ile değil, EPDK tarafından belirlenmiş son kaynak kapsamında tarife ile elektrik bedeli ödeyeceksiniz.

  • Tedarikçinizin iflas ettiği ilgili ayın yirmisine kadar başka bir tedarikçiye geçiş yapma imkânınız da bulunmaktadır. Bu özel durumda bir sonraki ay geçerli olacak sözleşme yapmaya yönelik son tarih a ayın 20’sidir. Bir başka tedarikçiyle ikili anlaşma imzalayabilirsiniz ve sonraki aydan itibaren yeni tedarikçinizin portföyüne katılabilirsiniz. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere tedarikçinin iflas ettiği aya yönelik faturanız her durumda görevli tedarik şirketi tarafından gönderilecektir.

  • Tüketicilerle tedarik şirketleri arasında yapılan ikili anlaşmalar kapsamındaki teminat/güvence bedelleri Kurumumuz ya da EPİAŞ tarafından düzenlenmemekte/koruma altına alınmamaktadır.

    Tedarikçinizin iflas etmesi durumunda söz konusu tedarikçiye vermiş olduğunuz teminat/güvence bedelini geri alabilmek için yasal yollara başvurmanız gerekebilir. Tedarikçinizle sözleşme imzalarken bu hususu gözetmeniz faydalı olacaktır.