Kurumsal Değerlerimiz

DEĞER İFADESİ

 AÇIKLAMA

ÖNCÜ ve YÖNLENDİRİCİ

 EPDK, piyasa ihtiyaçlarını öngörerek piyasaları yönlendirir.

PAYDAŞ ODAKLILIK EPDK, paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak düzenleme yapar ve hizmet sunar.
STRATEJİK BAKIŞ

 EPDK, stratejik yönetim anlayışıyla geleceğe yönelik gelişmeleri bugünden belirleyerek gerekli adımları atar.

 ŞEFFAFLIK EPDK, faaliyetlerini yasalara uygun, ilgili tarafların erişimine açık olarak ve hesap verilebilirlik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirir, gerekli bilgilendirmeyi yapar.
 TARAFSIZLIK 

 EPDK, tüm taraflara eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan adil bir yaklaşım sergiler.

 BAĞIMSIZLIK EPDK, kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları bağımsız olarak kullanır.
 TUTARLILIK ve SÜREKLİLİK EPDK faaliyet, hizmet ve uygulamalarında misyonu çerçevesinde her zaman dengeli ve doğru hareket eder.
YENİLİKÇİLİK ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EPDK, faaliyet ve süreçleri etkin yöntemlerle analiz ederek gerekli iyileştirmeleri yapar.   EPDK, sürekli olarak alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip eder, bunları içselleştirerek yeni   bilgiler üretir.